Administratorem danych osobowych jest MUCHA KRAJOWY SERWIS PODATKOWY spółka z ograniczoną odpowiedzialnością nr w rejestrze przedsiębiorców KRS: 0000808976, REGON: 384673968, NIP: 8952210507, ul Plac Solidarności 1/3/5, lok. 415, 53-661 Wrocław, kapitał zakładowy: 5 000 zł, prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy KRS. Dane wpisane w formularzu kontaktowym będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na zadane zapytanie zgodnie z naszą polityką prywatności.

  Kontakt

  Mucha Krajowy Serwis Podatkowy

  Zainteresowała Cię nasza oferta? Skontaktuj się z nami!
  Adres

  ul. Generała Władysława Sikorskiego 26, kl. A, 53-659 Wrocław

  E-mail
  Social media
  Top

  Zainteresowała Cię nasza oferta? Skontaktuj się z nami!

  Copyrights 2021 Mucha KSP
  Created by BVSK-A